TABLA DE VALORES REFERENCIALES- OPE. DE REPORTE
VALORES DE RENTA VARIABLE
ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 02 de Enero de 2018)
Lista 1 : al 50% del valor del Mercado    
ALICORC1   BAP   BVN   CPACASC1   FERREYC1   IFS  
VOLCABC1                      
Lista 2 : al 40% del valor del Mercado    
ATACOBC1   BVLAC1   CASAGRC1   CONTINC1   CVERDEC1   ENGIEC1  
GRAMONC1   HBM   INRETC1   LUSURC1   MILPOC1   RELAPAC1  
RIMSEGC1   TV   UNACEMC1              
Lista 3 : al 20% del valor del Mercado    
BROCALC1   CORAREC1   CREDITC1   ENDISPC1   ENGEPEC1   HIDRA2C1  
R   SCCO   SCOTIAC1   SIDERC1   TEF   TELEFBC1  
Lista 4 :  para realizar operaciones de reporte extendidas
BUENAVC1   EEM   EPU   FEZ   FOSSALC1   GDX  
PML   POMALCC1   PPX   SPY          
                       
ACCIONES DE INVERSIÓN (Vigente a partir del 02 de Enero de 2018)
Lista 1 : al 50% del valor del Mercado    
CORAREI1   MINSURI1   MOROCOI1              
Lista 2 : al 40% del valor del Mercado    
BACKUSI1                      
Lista 3 : al 15% del valor del Mercado    
MILPOI1   MINCORI1                  
Lista 4 :  para realizar operaciones de reporte extendidas
LUISAI1                      
                       
                       
BONOS
Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.
AH2OL1BC1U AA- COF4DBC10B AA+ CREDI1BS1A AA+ FALAB2BC1A AA+ LUSUR3BC4A AAA SB12AGO32  
AH2OL1BC2U AA- COF4DBC11A AA+ CREDI2BC3A AAA FALAB2BC2A AA+ LUSUR3BC5A AAA SB12AGO37  
ALICO3BC2A AAA COFI3DBC9A AA+ CREDI2BC3B AAA FINOH1BC1A A+ LUSUR3BC6A AAA SB12AGO46  
ALICO3BC3A AAA COFI4DBC2A AA+ CREDI5BC1A AAA FINOH1BC1B A+ MIBAN2BS1A AA- SB12FEB29  
ALICO3BC4A AAA COFI4DBC5A AA+ CREDI5BC1B AAA FINOH1BC2A A+ MIBAN2BS1B AA- SB12FEB30  
ALICO3BC5A AAA COFID2BC8B AA+ CREDI5BC1C AAA FMV0BC1U AAA MIBAN3BS4A AA- SB12FEB40  
ATEL5BC22A AAA CON1THBC11 AAA CREDI5BC1D AAA FMV1BC1A AAA MIBAN3BS5A AA- SB12FEB42  
BANCOMBS21 BBB+ CON1THBC12 A CSCOT1BS1A AA- FMV1BC4A AAA MIBAN3BS5B AA- SB12FEB54  
BFAL1BC4A AA- CON2TLP1A AA- CTO1BC1U AA+ GLOR1BC2A AAA MIBAN4BC1A AA SB12FEB55  
BFAL1BC6A AA- CON2TLP2U AA- CTO1BC2U AA+ GLOR1BC3A AAA MIBAN4BC1B AA SB12SEP23  
BFAL1BC7A AA- CONEL1BC1A AA+ CTO1BC3U AA+ GLOR1BC4A AAA NORVI1BC1U AA SB13JUL19  
BFIN1BC1A AA- CONTI1BS2A AA+ CTO1BC4U AA+ GLOR1BC5A AAA NORVI1BC2U AA SB13OCT24  
BFINA0BS1U AA- CONTI1BS3A AA+ EDGMG1BC1A A GNB1BS1A AA- OBRAI1BC1A A SB31ENE35  
BFINA1BA1A AA CONTI2BA1B AAA EDILC1BC1A A+ HERME1BC1A AA PACIF1BS1A AA+ SCO1TRYT1A AAA
BFINA1BA1B AA CONTI2BA1C AAA EDP4BC11A AAA HERME1BC2A AA PAEPS1BC1A AA+ SCO1TRYT2A AAA
BFINA1BS1A A+ CONTI2BA2A AAA EDP4BC12A AAA ICCIN1BC1A A- PAESP2BC4A AA SCO1TSCO1U AA+
BFINA2BC4A AA- CONTI2BS2A AA+ EDP4BC13A AAA ICCIN1BC2A A- PAESP2BC5A AA SCOT1TIP1U AA
BIF1BS1A AA CONTI2BS3A AA+ EDP4BC15A AAA INTER1BS2B AA PERU19   SCOT1TIP2U AA
BIF1BS1B AA CONTI2BS4U AA+ EDP4BC4A AAA INTER1BS3A AA PERU25   SCOT1TLR1U AA
BIF1BS2A AA CONTI2BS5U AA+ EDP4BC5A AAA INTER1BS5A AA PERU27   SCOT1TMB1U AA
BIF1BS2B AA CONTI2BS6A AA+ EDP4BC9A AAA INTER1BS6A AA PERU33   SCOTI2BC3A AAA
BIF2BA2A AA+ CONTI3BC7U AAA EDP5BC10A AAA INTER1BS8A AA PERU37   SCOTI2BC3B AAA
BIF2BA2B AA+ CONTI3BS1U AA+ EDP5BC11A AAA INTER2BS2A AA PERU50   SCOTI2BC5B AAA
BIF2BS1A AA CONTI4BC1U AAA EDP5BC17A AAA INTER2BS3A AA PERU-PAR   SNMAR2BC1U A
BIF2BS2A AA CONTI4BC2A AAA EDP5BC19A AAA INTSE2BS1U AA- PLNG1BC3A A+ SNMAR2BC2A A
BIF2BS2B AA CONTI4BC3A AAA EDP5BC1A AAA INTSE2BS2U AA- PLNG1BC4A A+ TDP6BC11A AAA
BIF2BS3A AA CONTI5BC2A AAA EDP5BC1B AAA JAIME1BC1B A- PORTA1BC1U A- TDP6BC11B AAA
BIF2BS3B AA CONTI5BC5U AAA EDP5BC20A AAA JAIME1BC1C A- PRIMX1BC1A AA TDP6BC12A AAA
BIF2BS3C AA CONTI6BC1A AAA EDP5BC21A AAA JAIME1BC1D A- PRIMX1BC2A AA TDP6BC13A AAA
BIFSUB4A AA CONTI6BC1B AAA EDP5BC2A AAA JPLAZ1BC1A AA+ PRIMX1BC3A AA TDP6BC14A AAA
BIFSUB4B AA CONTI6BC2A AAA EDP5BC5A AAA JPLAZ1BC2A AA+ REP2BC20A AAA TDP6BC15A AAA
BIFSUB4C AA CONTI6BC3A AAA EDP5BC8A AAA JPLAZ1BC3A AA+ REP2BC4A AAA TDP7BC11B AAA
BIFSUB5A AA COSAP1BC1A A+ EDP5BC9A AAA LTOTA5BA1A AA- REP3BC1A AAA TDP7BC27A AAA
BN1BS1A AA+ CRE1TATN1A AA+ EDP6BC1A AAA LTOTA5BA2A AA- REP3BC1B AAA TELE4BC12A AAA
BNCOM0BS22 BBB+ CRE1TATN2A AA+ EGP3BC11A AAA LTOTA5BA2B AA- REP3BC4A AAA TELE4BC19A AAA
BNCOM0BS23 BBB+ CRE1TATN3A AA+ EGP3BC1A AAA LTOTA5BA3A AA- REP3BC7A AAA TELE4BC19B AAA
BNCOM0BS24 BBB+ CRE2TCB2U AAA EGP3BC3A AAA LTOTA5BA3B AA- SAGA2BC1B AA TELE4BC19C AAA
BRIPL4BC1C A+ CRE2TCB3U AAA EGP3BC8A AAA LTOTA5BA4A AA- SAGA2BC2A AA TELE4BC36B AAA
BRIPL4BC2A A+ CRE2TCB5U AAA EGP4BC5A AAA LUSU2BC10U AAA SAGA3BC1A AA TELE4BC37A AAA
BRIPL4BC2B A+ CRE2TCB7U AAA ENGIE1BC2U AAA LUSUR2BC1U AAA SAGA3BC1B AA TFC1BS1A peA-
BRIPL4BC3A AA- CRE2TIP1U AA ENGIE1BC3U AAA LUSUR2BC2U AAA SAGA3BC2A AA TGP1BC4A AAA
CAF1BC1U   CRE3THO10A AAA ENGIE1BC6A AAA LUSUR2BC4U AAA SAN2BA3U AA+ TGP1BC6A AAA
CINEP1BC1A AA- CRE3THO12A AAA ENGIE1BC7A AAA LUSUR2BC5U AAA SB04ENE26A   TP0THSUB1B A-
CMAQP1BC1U A+ CRE3THOC7A AAA ENGIE3BC1A AAA LUSUR2BC6U AAA SB06AGO35   UNAC2DBC1A AA
COAZ1BC1A AA- CRE3THOC8A AAA ENGIE3BC2A AAA LUSUR2BC7U AAA SB12AGO20   UNAC2DBC2A AA
COAZ1BC2A AA- CRED4BC10A AAA ENGIE3BC3A AAA LUSUR2BC9U AAA SB12AGO24   WIEAESUB1A AA-
COF3DBC10A AA+ CRED4BC10B AAA FALAB1BC1A AA+ LUSUR3BC1A AAA SB12AGO26   YURA4BC1A AAA
COF3DBC11A AA+ CRED4BC10C AAA FALAB1BC3A AA+ LUSUR3BC2A AAA SB12AGO28   YURA4BC2A AAA
COF4DBC10A AA+ CREDI1BA6A AAA FALAB1BC3B AA+ LUSUR3BC3A AAA SB12AGO31      
                       
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif. Valor Clasif.
BIF3CD2A pe1+ CHAVI1CP2B pe2 ELVIA1PC2C pe2 FTOTA1CP6A CP-2+ LTP19SEP18   PORTA2PC1A EQL-2
BPO1CP1D pe2 CHAVI1CP2C pe2 FCONF1CD6A CP-1- GEREN1PC2U CP-2 LTP20FEB19   PORTA2PC1B EQL-2
BPO1CP1E pe2 CHAVI1CP2D pe2 FCONF1CD6B CP-1- ICCG1CP2A EQL-2 LTP20JUN18   PORTA2PC3A EQL-2
BRIPL4CD1I CP-1 CHAVI1CP2E pe2 FCRED1CD1U pe2 LTP05DIC18   LTP21MAR18   RQUIM1CP1A pe2-
BRIPL4CD1J CP-1 CHAVI1CP2F pe2 FINOH3CD3A CP-1- LTP16MAY18   LTP21NOV18   VCONS1CP1E pe2-
BRIPL4CD1K CP-1 CMSUL2CD1A EQL-2- FINOH4CD2A CP-2+ LTP17OCT18   LTP23AGO18   VCONS1CP1F pe2-
BRIPL5CD1A CLA-1 COMPF2CD1A CP-1- FINOH4CD2B EQL-2+ LTP18ABR18   LTP23ENE19   VOLCA1CP1B CP-1-
BRIPL5CD1B CLA-1 EDSCP1CP1A EQL-1- FTOTA1CP5A CP-2+ LTP18JUL18   PORT1PC10A EQL-2